TEATRO-STAĜO de la 7-a ĝis la 17-a de julio 2012
en Minsko, Belarusio

  1. Malkovru rusajn kulturon kaj teatron
  2. Vizitu Vilnon kaj vivu 10 tagojn en Minsko
  3. Partoprenu frenezan travivaĵon
  4. La sistemo de Stanislavski adaptita en Esperanto
  5. Plibonigu vian scipovon de Esperanto
  6. Venu ludi spektalon dum Kongreso de EEU
  7. Malkovru Irlandon kaj ĝiajn pejzaĝojn

Teatra staĝo en Esperanto, en kiu Esperanto ne estas celo, sed ilo !

Kostoj laŭ la dato de aliĝo :
300 € ĝis la 15-a de februaro 2012
350 € ĝis la 15-a de aprilo 2012
400 € post la 16-a de aprilo 2012

Asocio MORGAŬ LA PRINTEMPO
www.morgaulaprintempo.eu / +33 142 813 396

Ĉiuj aktivecoj okazos en la vilao.

Vi ankoraŭ dormos kaj manĝos en la vilao.

Estas diversaj etaĝoj por por dormi, manĝi kaj trejnadi.

Sendu al ni mesaĝojn al : morgau.la.printempo@gmail.com

Poŝta adreso de la sidejo : 14 rue de la Tour d' Auvergne 75009 Paris / FRANCIO

telefono : +33 1 42 81 33 96

Por enŝulti "Aliĝilon al teatrstaĝo" (PDF)

Por enŝulti "Kion kunporti por la staĝo" (PDF) 
kiaj estis la specialecoj de la staĝo ?Kion vi lernis en Minsko ?  kion celas tiu projekto ?  
Returno en la sito